XBOX LIVE za SMS | 3-stupňová kontrola

3-stupňová kontrola

i

Poslednou dobou sa nám z času na čas stalo, že kód nefungoval, bol zle vložený do nášho systému alebo bol použitý už od predajcu. Stalo sa to presne… v 2 prípadoch a veľmi nás to hnevalo. Tým že chceme zaručiť maximálnu spokojnosť zákazníkov a 100% funkčnosť kódov sme sa rozhodli pridať ešte jednu kontrolu kódov.

  1. kontrola prebieha v Microsofte pri odosielaní kódov veľkým oficálnym dodávateľom
  2. kontrola sa robí na výstupe od veľkých dodávateľov, no tí ju robia len „administratívne“, nie manuálne
  3. teraz sme sa rozhodli robiť kontrolu pred zadaním do našej odosielacej databázy aj my, manuálne vyskúšame každý jeden kód

To by malo stačiť na 100% zaručenie funkčnosti a platnosti našich kódov.

© 2014-2015 XBOX LIVE za SMS - platbu zabezpečuje ASMS s.r.o.